• Gir tilgang til 2 ekstra forsøk på eksamen
  • Forutsetter gjennomført Vikarkurs
  • Eksamenstilgang sendt rett til din e-post
  • Som gruppeadministrator kan du enkelt legge til dine vikarer etterhvert som de trenger ekstra forsøk